इतर काही चटण्या – ह्या ही जरूर करून पहा —

१. दाण्याची कोरडी चटणी

2. कढिलिंबाची चटणी

३. दोडक्याच्या शिरांची चटणी

४. कैरीची चटणी

५. टोमॅटोची चटणी

६. जवसाची चटणी

७. कोथिंबिरीची चटणी